A K S A Y G R U P S İ G O R T A
Deprem Sigortasi (DASK)

Deprem Sigortasi (DASK)

Türkiye’nin bir deprem bölgesi olduğunu üzülerek kabul ediyoruz. Tarih boyunca oluşan depremler ve zararları konusunda hepimiz yetirince bilgili ve maalesef deneyimliyiz. Ama hala konu sigortalanmaya geldiğinde... Bu kez farklı olsun, önleminiz olsun.

DASK Kapsamı nedir?

DASK-Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin, deprem nedeniyle oluşan yangının, infilakın ve yer kaymasının evinizde, binanızda neden olacağı maddi zararları belirlenen limitlere kadar güvence altına alabilirsiniz.DASK poliçeniz, binanızın bulunduğu bölge, binanın yapı tarzı, yüzölçümü gibi somut veriler değerlendirilerek anında hesaplanır ve poliçenizi online olarak satın alabilirsiniz.

DASK Teminatları Nelerdir?

587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortasına tabidir.