A K S A Y G R U P S İ G O R T A
Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası

Poliçe süresi içinde, sigortalının ani ve harici bir olayın etkisi ile iradesi dışında ölmesi veya bedensel bir sakatlıkla karşılaşılması sonucunu doğuracak risklere karşı poliçede belirtilen limitlere kadar güvence sağlar. Bu sigorta koruması Türkiye sınırları dışında da geçerlidir.

Ferdi Kaza Sigortası Kapsamı Nedir?

Sigortalı kişinin, ani ve harici bir olay ile iradesi dışında meydana gelen herhangi bir kaza sonucu vefat etmesi, sürekli sakatlık hali gerektirecek bir durumla karşı karşıya gelmesi, tedavi masrafları ve geçici olarak iş görememezlik haline karşın teminat altına alınmasıdır.

Ferdi Kaza Sigortası Teminatları Nelerdir?

Vefat Teminatı

Kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatı halinde poliçede belirtilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine yine poliçede belirtilen limitler dahilinde ödenir.

Sürekli Sakatlık Teminatı

Kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında sürekli sakatlığı halinde tıbbi tedavinin sona ermesini takiben poliçede belirtilen nispetlerde kendisine ödenir.

Tedavi Masrafları Teminatı

Kaza sonucu sigortalının kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında tedavi masrafları poliçede belirtilen limitlere kadar ödenir.

Gündelik Tazminat Teminatı

Kaza sonucu sigortalının geçici olarak çalışamayacak duruma düşerse kendisine poliçede belirtilen gündelik tazminat ödenir. Ancak bu müddet 200 günü geçemez.