A K S A Y G R U P S İ G O R T A
Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat Sağlık Sigortası

Ferdi Kaza sigortası genel şartları dahilinde sigortalıyı seyahati esnasında da poliçede belirtilen limitler dahilinde koruma altına almaktadır.

Seyahat Sağlık Sigortası Kapsamı Nedir?

Sigortalı kişinin, ani ve harici bir olay ile iradesi dışında meydana gelen herhangi bir kaza sonucu vefat etmesi, sürekli sakatlık hali gerektirecek bir durumla karşı karşıya gelmesi ve seyahati esnasında poliçede belirtilen özel şartlar dahilinde teminat altına alınmasıdır.

Seyahat Sağlık Sigortası Teminatları Nelerdir?

Vefat Teminatı

Kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatı halinde poliçede belirtilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine yine poliçede belirtilen limitler dahilinde ödenir.

Sürekli Sakatlık Teminatı

Kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında sürekli sakatlığı halinde tıbbi tedavinin sona ermesini takiben poliçede belirtilen nispetlerde kendisine ödenir.

Seyahat Asistans Hizmetleri

  • Tıbbi Tedavi Teminatı
  • Tıbbi Nakil Teminatı Seyahat Acentesinin İflası (Hava Ambulansı sadece Avrupa ülkeleri ile sınırlı)
  • Cenaze Nakli
  • Tedavi Sonrası İkametgaha Dönüsün Sağlanması (Hava Ambulansı sadece Avrupa ülkeleri ile sınırlı)